Choroby

Miejsce dolegliwości: język i dno jamy ustnej >> objaw: niebolesne zmiany przerostowe

Wybierz chorobę

Wybierz na podstawie zdjęcia i skróconego opisu pradopodobną chorobę. Jeśli zdjęcia ani opis choroby nie znajdują się na liście, zachęcamy do skorzystania z konsultacji on-line, bądź wyszukania specjalistów w twoim regionie.

Definicja, epidemiologia

Łagodna guzkowa zmiana nowotworowa wywodząca się z tkanki łącznej. Jest jednym z najczęstszych nowotworów łagodnych w jamie ustnej.


Przyczyny

Nieznane. Często łączony jest z przewlekłym drażnieniem mechanicznym.

Definicja, epidemiologia

W 90% nowotworów złośliwych rozwijających się w nabłonku błony śluzowej jamy ustnej jest to rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy. W Europie liczba zezłośliwień błony śluzowej jamy ustnej szacowana jest na 4 przypadki na 100 tysięcy. W 2007 roku odnotowano w Polsce 1173 przypadki raka błony śluzowej jamy ustnej, w tym u 815 (69,4%) mężczyzn. W tym też roku zmarło z powodu tego rozpoznania 810 osób z czego 633 (78,1%) mężczyzn.

Definicja, epidemiologia

Łagodne, guzkowe zmiany nowotworowe skóry, rzadziej błon śluzowych wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV). Zmiany te mogą występować w każdym wieku, najczęściej około 50 roku życia.


Przyczyny

Zakażenie HPV. Częste przenoszenie drogą płciową. Wirusy te mogą stymulować transformację nowotworową.

Definicja, epidemiologia

Liszaj płaski jest przewlekłą zapalną chorobą skóry i błon śluzowych występującą niekiedy wyłącznie w jamie ustnej. Jest to choroba względnie częsta, występuje bowiem od 0,5 do 2% populacji dorosłej, z dominacją u kobiet i szczytem zachorowalności pomiędzy 40 a 70 rokiem życia.

Definicja, epidemiologia

Jest to najczęstsza zmiana przednowotworowa w jamie ustnej opisywana jako biała plama nie dająca się zetrzeć z błony śluzowej i nie mogąca być rozpoznana jako inna jednostka chorobowa. Jedna z częstszych patologii jamy ustnej (od 0,1 do 5% populacji dorosłych), występująca głownie u mężczyzn w wieku średnim lub starszym.

Definicja, epidemiologia

Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) jest jednym z głównych powikłań allogenicznego przeszczepu szpiku lub przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Postać ostra rozwija się u około 25-30% tych pacjentów przeszczepowych, postać przewlekła u 40-50%.

Definicja, epidemiologia

Są to przewlekłe dolegliwości bólowe lub pieczenie błony śluzowej jamy ustnej bez uchwytnych klinicznie zmian na błonie śluzowej. BMS dotyczy od 0,7 do około 15% całej populacji. Występuje zdecydowanie częściej u kobiet, rozpoczyna się z reguły powyżej 40 roku życia, najwięcej jest pacjentów powyżej 60 roku.

Definicja, epidemiologia

Jest to zakażenie grzybicze jamy ustnej. Jest to najczęstsza patologia błony śluzowej jamy ustnej występująca w każdym wieku. Nosicielstwo grzybów z rodzaju Candida oceniane jest na około 50% populacji ogólnej. W wybranych populacjach (np. u użytkujących płytowe uzupełnienia protetyczne, osób hospitalizowanych, w immunosupresji) nosicielstwo to jest zdecydowanie wyższe.

Definicja, epidemiologia

Jest charakterystyczną łagodną zmianą na powierzchni grzbietowej języka występującą u pacjentów zarażonych wirusem HIV lub rzadziej w immunosupresji.

Przyczyny

Zakażenie wirusem Epstein-Barr.

Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Definicja, epidemiologia

Polega na odkładaniu keratyny, przeroście i wydłużeniu brodawek nitkowatych na powierzchni grzbietowej języka. Częściej występuje u mężczyzn, częstość pojawiania się narasta z wiekiem.

Definicja, epidemiologia

Język pobruzdowany (poładowany, mosznowaty) stanowi odmianę budowy anatomicznej języka polegającą na występowaniu bruzd na jego powierzchni grzbietowej. Występuje u około 1-3% populacji.

Definicja, epidemiologia

Jest to łagodne zapalenie powierzchni grzbietowej języka, charakteryzujące się zmienną lokalizacją w jego obrębie. Zmiany te mogą występować w każdym wieku, także rodzinnie, jedna z częstszych zmian typowych dla języka.

Przyczyny

Nieznane, niekiedy związek z atopią lub alergią pokarmową.