Choroby

Opis choroby

Leukoplakia włochata

(Hairy Leukoplakia)

Definicja, epidemiologia

Jest charakterystyczną łagodną zmianą na powierzchni grzbietowej języka występującą u pacjentów zarażonych wirusem HIV lub rzadziej w immunosupresji.

Przyczyny

Zakażenie wirusem Epstein-Barr.

Obraz kliniczny i występowanie w jamie ustnej

Są to białawe, lekko wyniosłe fałdy na bocznych powierzchniach języka (najczęściej obustronne). Ich powierzchnia jest pomarszczona, zmian nie można oddzielić od podłoża, są bezobjawowe. Wykwity te mogą szerzyć się na powierzchnię grzbietową i dolną języka.

Badania dodatkowe

Histopatologiczne, serologiczne (EBV,HIV), PCR.

Diagnostyka różnicowa

Kandydoza, leukoplakia, leukokeratoza, liszaj płaski, toczeń rumieniowaty, język geograficzny, łuszczyca w jamie ustnej, znamię białe gąbczaste.

Język-Leukoplakia włochata-Białe plamy. Katedra Chorób Zakaźnych,Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności Wrocław
Język-Leukoplakia włochata-Białe plamy. Katedra Chorób Zakaźnych,Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności Wrocław

Leczenie

Leczenie

Nie zawsze jest prowadzone. Rokowanie co do wyleczenia leukoplakii włochatej jest złe (skala VAS 9). Stosuje się leczenie antyretrowirusowe i ogólnie leki przciwwirusowe.